Kopen » Nieuws » Het Coronavirus: Feiten en Fabels - Het gebruik van mondkapjes

Het Coronavirus: Feiten en Fabels - Het gebruik van mondkapjes

Gepubliceerd op 29 april 2020 om 08:13

Feiten en Fabels over het dragen van mondkapjes in tijden van Corona. Afbeelding: NOS

Tijdens de uitzonding op NPO1 van dinsdag 28 april werd uitgebreid ingegaan op de zin en onzin van het gebruik van mondkapjes. Hier werd ook duidelijk benoemd dat het gebruik van mondkapjes in het openbaar zeker geen alternatief kan zijn voor de huidige maatregelen zoals de 1,5 meter regel en het wassen van de handen.

Wij delen die mening. Hoewel er tegenstrijdige bewijzen zijn voor het nut van het dragen mondkapjes in het openbaar werd gedurende de aflevering diversen keren benadrukt dat het besmettingsgevaar bestaat op basis van opname van besmette 'druppeltjes' via de mond of via de neus. Dit kan via de besmette handen door het aanraken van het gezicht als door 'aerosol': een spray die ontstaat door hoesten en niezen.

De wetenschap is het er over eens dat het besmettingsgevaar op een afstand van 1,5 meter van elkaar al nihil is geworden - en laten we ons daar vooral aan houden. Maar zo zijn er dus ook verschillende theorieën die een rol zien voor mondkapjes om de reikwijdte van een aerosol verder beperken - kortom een extra barrière in de 1,5 meter samenleving. Hierdoor wordt mogelijk de kans kleiner op directe besmetting en ook dat oppervlakten besmettelijk worden.

Het dragen van mondkapjes maakt ons ook bewuster van de nieuwe (maar hopelijk tijdelijke) realiteit voor onze samenleving. We worden er eerder aan herinnerd dat voorzichtig moeten zijn, afstand moeten houden en onze handen moeten blijven wassen. Daarmee geldt ook dat we ons bewust moeten zijn dat gebruikte mondkapjes regelmatig worden verschoond om te voorkomen dat het niet juist dragers worden de besmetting. Hoe lang het virus kan overleven op een oppervlakte is ook nog niet met zekerheid te zeggen - maar net als met de handen zorgt het regelmatig wassen een afname van het gevaar op besmetting.

Wij zien ook op dit moment al een toegevoegde waarde van het dragen van mondkapjes, net als de landen om ons heen. Het feit dat er tegenstrijdige bewijzen zijn voor het nu van een mandkapje bevestigd dus dat er ook wel toegevoegde waarde is bewezen. De volledige context zal kunnen verschillen waardoor een mondkapje wel of niet nuttig zal zijn. We kijken met interesse naar de eerste resultaten van de verruiming in Duitsland in combinatie met mondkapjes.

 

Disclaimer: wij hebben bij het schrijven van dit artikel geen medische graad, medische kennis, autoriteit of bedoeling om de mening van andere specialisten te betwisten, maar we baseren ons wel op publiekelijk beschikbare informatie die we bij elkaar brengen.

Afbeelding: NOS


«   »